เเจ้งเรื่องร้องเรียน


 

วาระการประชุม

ระเบียบวาระประชุมครั้งที่1 ปี2563 วันที่ 8-มิ.ย.-63


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2 ปี2563 8 ก.ย. 63


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1 ปี2565 24 มี.ค.65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2 ปี2565 6 พ.ค.65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3 ปี2565


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4 ปี2565


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5 ปี2565


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2 ปี2566


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4 ปี2566


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5 ปี2566


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6 ปี2566


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่-1-2567


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่-2-2567


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่-3-2567


 

 

ผู้อำนวยการ

นายไพบูลย์ มั่นยืน

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

ECO-SCHOOL

รายชื่อติด ปพ 5

KRASANGPITTAYAKOM SCHOOL

Copyright © 2024. All Rights Reserved.