เเจ้งเรื่องร้องเรียน


 

รายงานการประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1-2563


รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 2 -2563


รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 3 -2563


รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 4 -2563


 รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1-2564


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่ 2-2564


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่ 3-2564


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่ 4-2564


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่ 1 -2565


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่ 3 -2565


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่ 4 -2565


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่ 5 -2565


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่1 -2566


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่2 -2566


 รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่3 -2566


รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่4 -2566


รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่5-2566


รายงานการประชุมสามัญครูครั้งที่6-2566


รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่1 ปี2567


รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่2 ปี2567


 

 

ผู้อำนวยการ

นายไพบูลย์ มั่นยืน

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

ECO-SCHOOL

รายชื่อติด ปพ 5

KRASANGPITTAYAKOM SCHOOL

Copyright © 2024. All Rights Reserved.